Co to jest RODO?

RODO to skrót powszechnie używany w Polsce w odniesieniu do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

 • DevCezz Cezary Sanecki
 • ul. Wrzeciono 12A/5
 • 01-961 Warszawa
 • NIP: 1182233991
 • e-mail: [email protected]

W jaki sposób je pozyskujemy?

Dane osobowe zbierane są bezpośrednio od osoby, której dotyczą. Pracujemy na takich danych jakie nam podasz za pośrednictwem strony internetowej lub kanałów social media cezarysanecki.pl (Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube), telefonicznie, e-mailem, listownie lub osobiście. Udzielenie zgody jest dobrowolne. Można cofnąć zgodę w każdym czasie. Podanie danych na potrzeby realizacji usługi/ do umowy, rozpatrzenia skarg/reklamacji jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do obsługi.

Dlaczego je przetwarzamy?

Dane osobowe przetwarzane są w celach:

 • prowadzenia komunikacji w oparciu o zgodę jaką udzieliła osoba na przetwarzanie swoich danych osobowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. a RODO),
 • realizacji umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt. b RODO),
 • obsługi zapytań związanych z realizacją usług (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO),
 • obsługi reklamacji i skarg (art. 6 ust. 1 pkt. b RODO),
 • przechowywania dokumentacji na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub rozstrzygania roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO),
 • przechowywania dokumentacji na potrzeby rozliczeń podatkowych i wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 pkt. c RODO).

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane są w następującym czasie:

 • Jeżeli dane osobowe przetwarzamy na podstawie udzielonej zgody to do czasu cofnięcia zgody (cel pierwotny). Jednakże po cofnięciu zgody przetwarzanie odbywa się dalej na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych (cel wtórny). Przetwarzanie w celu wtórnym ogranicza się jedynie do przechowywania informacji o udzieleniu zgody oraz jej cofnięciu przez czas określony przepisami prawa w zakresie dochodzenia roszczeń,
 • Jeżeli dane osobowe przetwarzamy na potrzeby realizacji umowy to czas przetwarzania zależny jest od czasu trwania umowy (cel pierwotny), a po jej rozwiązaniu przetwarzanie odbywa się dalej na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych (cel wtórny). Przetwarzanie w celu wtórnym trwa przez czas określony przepisami prawa w zakresie dochodzenia roszczeń, Jeżeli dane osobowe przetwarzamy na potrzeby podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą to czas przetwarzania informacji obejmuje okres 2 lat,
 • Jeżeli dane osobowe przetwarzamy na potrzeby obsługi zapytań związanych z realizacją usług to czas przetwarzania zależny jest od czasu trwania umowy (cel pierwotny), a po jej rozwiązaniu przetwarzanie odbywa się dalej na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych (cel wtórny). Przetwarzanie w celu wtórnym trwa przez czas określony przepisami prawa w zakresie dochodzenia roszczeń,
 • Jeżeli dane osobowe przetwarzamy na potrzeby obsługi reklamacji i skarg to czas przetwarzania zależny jest od czasu trwania umowy (cel pierwotny), a po jej rozwiązaniu przetwarzanie odbywa się dalej na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych (cel wtórny). Przetwarzanie w celu wtórnym trwa przez czas określony przepisami prawa w zakresie dochodzenia roszczeń,
 • Jeżeli dane osobowe przetwarzamy na potrzeby przechowywania dokumentacji na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub rozstrzygania roszczeń to czas przetwarzania zależny jest od przepisów prawa w zakresie dochodzenia roszczeń,
 • Jeżeli dane osobowe przetwarzamy na potrzeby przechowywania dokumentacji na potrzeby rozliczeń podatkowych i wypełnienia obowiązku prawnego to czas przetwarzania zależny jest od przepisów, które wymagają przechowywania określonych danych (np. przepisy podatkowe).

Twoje prawa

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w tym prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kim są odbiorcy danych?

Odbiorcami danych mogą być wyłącznie upoważnieni pracownicy cezarysanecki.pl lub Nasi współpracownicy świadczący usługi związane z obsługą klientów lub obsługą informatyczną.