W tym miejscu wrzucam wszystkie moje wystąpienia jakie udało mi się do tej pory przeprowadzić. Dodatkowo na bieżąco postaram się też zamieszczać te, które mają się odbyć w niedalekiej przyszłości.

  • [2024-04-05] WDI - “Refactoring - how to do it without harming yourself?”
  • [2023-10-24] JDD - “Testowanie aplikacji - jak robić to lepiej?”
  • [2023-02-21] WJUG - “Testowanie aplikacji - jak robić to lepiej?”
  • [2022-10-29] PHPCon - “Testowanie aplikacji - jak robić to lepiej?”
  • [2022-07-12] Flaszki z WJUGiem - “Wielkie możliwości małej biblioteki Togglz”